Friskis & Svettis och miljön

Johan Thor är miljöansvarig för Friskis&Svettis Jönköping, och han ser till att lämna in noggrann dokumentation för F&S miljöarbete för att föreningen ska fortsätta vara miljödiplomerad.

Friskis &Svettis Jönköpings verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ska i miljöfrågor vara en förebild för våra medlemmar samt andra träningsanläggningar inom och utanför Friskis&Svettis och aktivt främja en hållbar utveckling. Med tanke på att vi representerar väldigt många människor (ca 16 500 medlemmar i år = 12% av kommunens befolkning) känner vi också ett behov och ansvar att vara en hållbar förening och att vara socialt ansvarstagande. Genom vårt agerande påverkar vi många människors medvetenhet och inställning. Vi är en idrottsförening med träning, men vi är också mer än träning. Sedan 2009 är vi miljödiplomerade.

Den för miljön största, mest betydande och konkreta delen i arbetet med miljöfrågor var installationen av solceller. En anläggning på 6,5 kW för solceller på taket i City invigdes av Landshövdingen och F&S Generalsekreterare i februari 2013. Anläggningen beräknas producera ca 6,500 kWh per år, vilket gör att vi räknar med att undvika 4,6 ton koldioxidutsläpp. Glädjande nog hade vi redan efter ett halvår producerat 5,6 kWh och sparat ca 4 ton koldioxid :o) 

Med vårt miljöarbete hoppas vi kunna inspirera dig som medlem att bli ännu mer insatt, intresserad och medveten om miljöfrågor. På våra gröna miljöväggar i lokalerna får du tips om vad du kan göra när du är på F&S. Tack för hjälpen.

Vi är engagerade i Klimatrådet för Jönköpings län

Klimatrådet arbetar med att förverkliga Jönköpings läns vision ”Plusenergilän 2050”.
Rådet är pådrivande, sprider kunskap och skapar mötesplatser för miljö-, klimat- och energifrågor. Tidningen +E, Klimatveckan och Klimatpriset – som varje år uppmärksammar innovativa energi- eller klimatförbättrande insatser – är några exempel på satsningar.

Alla länets kommuner, regionen, många myndigheter, högskolan och ett stort antal företag och ideella organisationer är sedan 2011 engagerade i Klimatrådets arbete.

Är du intresserad av hur Klimatrådet arbetar? Läs mer på klimatradet.se


Miljöpolicy

Friskis&Svettis Jönköpings verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Därför har vi såklart en miljöpolicy. Är du intresserad av att ta del av dess innehåll, är du välkommen att kontakta Johan Thor: johan@jonkoping.friskissvettis.seVinnare av kommunens Miljöpris 2013 och hela länets Länets Klimatpris 2013.

"2013 års klimatpris tilldelas Friskis&Svettis Jönköping för deras fleråriga systematiska miljöarbete. De medverkar till ökad miljömedvetenhet hos de som besöker deras anläggning för att träna. Friskis&Svettis Jönköping har satsat på förnybar energi genom installation av solceller. Solcellerna bidrar till minskade koldioxidutsläpp och visionen Ett plusenergilän 2050. "

/Minoo Akhtarzand, Landshövding i Jönköpings län, Klimatrådets ordförande.