Bra att känna till

Medlemsavgiften är 150 kr/kalenderår och betalas för de år som ditt kort gäller (max 2). Som medlem får du rabatter hos våra medlemspartners, föreläsningar och andra mervärden, rösträtt på årsmöten samt olycksfallsförsäkring hos Svedea. Och du tränar billigare på andra F&S. I gengäld tar du avstånd från doping och följer våra övriga bestämmelser.

Prisgaranti Du behåller ditt pris hos oss så länge förlänger ditt årskort alternativt inte säger upp ditt autogiro. Du är med det skyddad mot eventuella prishöjningar.

Trivselregler Det åligger medlem och gäster att följa gällande trivselregler och följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning, som meddelas skriftligen eller muntligen av Friskis&Svettis funktionärer.

Boka pass En plats kan bokas från 6 dagar i förväg och fram till 30 min innan passet. En bokad plats hämtas tidigast 2 timmar och senast 5 min innan passet. Du som bokat två pass i rad kan alltså hämta ut biljetterna till båda passen samtidigt. Obokade platser släpps 30 min före passet. Du kan som mest ha 7 samtidiga bokningar.

Avboka pass Behöver du avboka passet? Gör det via hemsidan eller appen senast 1 timme innan passet börjar. En icke avbokad plats ger en varning. Efter 3 varningar spärras ditt kort och kan aktiveras
igen för 100kr. Detta förhindrar oseriösa bokningar.

Rabatter hos medlemspartners Som medlem har du förmånliga priser och grymma erbjudanden hos våra partners. Kolla här för att se hela listan.

Träningskortet är personligt. Utlånat kort medför avstängning i tre månader.

Återköp. Vi återköper inga träningskort eller presentkort.

Frysning av kort gör vi vid graviditet/sjukdom/skada (läkarintyg krävs) samt utlandsstudier/studier på annan ort (intyg krävs). Max frystid 365 dagar. Frysning av annan anledning gör vi 1 gång/träningskort till en kostnad av 100kr. Max frystid 3 mån.

Det går bra att överlåta sitt träningskort (ej autogirokort). Den som tar över måste bli medlem.

Borttappat kort. Träningskortet ska alltid tas med. Borttappat kort ersätts för 50 kr.

Rabatter kollar du upp innan du köper ditt kort (se prislista).

Värdesaker ansvarar vi inte för. Men vi har skåp där du kan låsa in dina grejer.

Barnhörnor i City & Huskvarna är för barn som kan klara sig själva. Det är inte tillåtet att ha med sig barn på gymmet/passen. För barn från 2 år finns barnpassning i Citylokalen.

Ledsagare med Pluspolarekort tränar gratis. Om du är med som stöd (och inte tränar) går du givetvis in gratis. Ansök om kortet hos Jönköpings kommun.

Tumavtryck vi inpassering. Tumavtrycket används endast för autentisering vid inpassering. Uppgifterna lagras inte i någon databas eller register utan endast på respektive medlemskort.